mã hs - 74112200

Mã HS Việt Nam 74112200 | HTS Mã Bằng hợp kim đồngniken (đồng kền) hoặc hợp kim đồngnikenkẽm (bạcniken)

tra cứu mã hs số 74112200 của Việt Nam là Đối với Bằng hợp kim đồngniken (đồng kền) hoặc hợp kim đồngnikenkẽm (bạcniken). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7411 Các loại ống và ống dẫn bằng đồng.
74112200 Bằng hợp kim đồngniken (đồng kền) hoặc hợp kim đồngnikenkẽm (bạcniken)