mã hs - 05080010

Mã HS Việt Nam 05080010 | HTS Mã San hô và các chất liệu tương tự

tra cứu mã hs số 05080010 của Việt Nam là Đối với San hô và các chất liệu tương tự. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0508 San hô và các chất liệu tương tự, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa gia công thêm; mai, vỏ động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai không xương sống và mai mực, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình, bột và các phế liệu từ các sản phẩm trên.
05080010 San hô và các chất liệu tương tự