mã hs - 72119020

Mã HS Việt Nam 72119020 | HTS Mã Dạng lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng

tra cứu mã hs số 72119020 của Việt Nam là Đối với Dạng lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7211 Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng.
721190 Loại khác:
72119020 Dạng lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng