Phần mở đầu - 5201

Mã HS Việt Nam 5201 - Xơ bông, chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ.

tra cứu mã hs số 5201của Việt Nam là Đối với Xơ bông, chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Xơ bông, chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5201 Xơ bông, chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ.
             52010000 Xơ bông, chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ.

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in