Phần mở đầu - 5203

Mã HS Việt Nam 5203 - Xơ bông, chải thô hoặc chải kỹ.

tra cứu mã hs số 5203của Việt Nam là Đối với Xơ bông, chải thô hoặc chải kỹ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Xơ bông, chải thô hoặc chải kỹ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5203 Xơ bông, chải thô hoặc chải kỹ.
             52030000 Xơ bông, chải thô hoặc chải kỹ.

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in