Phần mở đầu - 5204

Mã HS Việt Nam 5204 - Chỉ khâu làm từ bông, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ.

tra cứu mã hs số 5204của Việt Nam là Đối với Chỉ khâu làm từ bông, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Chỉ khâu làm từ bông, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5204 Chỉ khâu làm từ bông, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ.
             52041100 Chưa đóng gói để bán lẻ:Có tỷ trọng bông từ 85% trở lên
             52041900 Loại khác
             52042000 Đã đóng gói để bán lẻ

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in