Phần mở đầu - 5202

Mã HS Việt Nam 5202 - Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và bông tái chế).

tra cứu mã hs số 5202của Việt Nam là Đối với Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và bông tái chế).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và bông tái chế). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5202 Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và bông tái chế).
             52021000 Phế liệu sợi (kể cả phế liệu chỉ)
             52029100 Loại khác:Bông tái chế
             52029900 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in