Phần mở đầu - 5207

Mã HS Việt Nam 5207 - Sợi bông (trừ chỉ khâu) đã đóng gói để bán lẻ.

tra cứu mã hs số 5207của Việt Nam là Đối với Sợi bông (trừ chỉ khâu) đã đóng gói để bán lẻ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sợi bông (trừ chỉ khâu) đã đóng gói để bán lẻ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5207 Sợi bông (trừ chỉ khâu) đã đóng gói để bán lẻ.
             52071000 Có tỷ trọng bông từ 85% trở lên
             52079000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in