mã hs - 87051000

Mã HS Việt Nam 87051000 | HTS Mã Xe cần cẩu

tra cứu mã hs số 87051000 của Việt Nam là Đối với Xe cần cẩu. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8705 Xe chuyên dùng có động cơ, trừ các loại được thiết kế chủ yếu dùng để chở người hay hàng hóa (ví dụ, xe cứu hộ, xe cần cẩu, xe cứu hỏa, xe trộn bê tông, xe quét đường, xe phun tưới, xe sửa chữa lưu động, xe chiếu chụp Xquang).
87051000 Xe cần cẩu