mã hs - 04061020

Mã HS Việt Nam 04061020 | HTS Mã Sữa đông (curd)

tra cứu mã hs số 04061020 của Việt Nam là Đối với Sữa đông (curd). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0406 Pho mát và sữa đông (curd).
040610 Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey và sữa đông dùng làm pho mát:
04061020 Sữa đông (curd)