Phần mở đầu - 6303

Mã HS Việt Nam 6303 - Màn che (kể cả rèm trang trí) và rèm mờ che phía trong; diềm màn che hoặc diềm giường.

tra cứu mã hs số 6303của Việt Nam là Đối với Màn che (kể cả rèm trang trí) và rèm mờ che phía trong; diềm màn che hoặc diềm giường.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Màn che (kể cả rèm trang trí) và rèm mờ che phía trong; diềm màn che hoặc diềm giường. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6303 Màn che (kể cả rèm trang trí) và rèm mờ che phía trong; diềm màn che hoặc diềm giường.
             63031200 Dệt kim hoặc móc:Từ sợi tổng hợp
      630319 Từ vật liệu dệt khác:
             63031910 Từ sợi bông
             63031990 Loại khác
             63039100 Loại khác:Từ sợi bông
             63039200 Từ sợi tổng hợp
             63039900 Từ vật liệu dệt khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in