mã hs - 02072600

Mã HS Việt Nam 02072600 | HTS Mã Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh

tra cứu mã hs số 02072600 của Việt Nam là Đối với Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0207 Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
02072600 Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh