Phần mở đầu - 2906

Mã HS Việt Nam 2906 - Rượu mạch vòng và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa, hoặc nitroso hóa của chúng.

tra cứu mã hs số 2906của Việt Nam là Đối với Rượu mạch vòng và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa, hoặc nitroso hóa của chúng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Rượu mạch vòng và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa, hoặc nitroso hóa của chúng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2906 Rượu mạch vòng và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa, hoặc nitroso hóa của chúng.
             29061100 Cyclanic, cyclenic hay cycloterpenic:Menthol
             29061200 Cyclohexanol, methylcyclohexanol và dimethylcyclohexanol
             29061300 Sterols và inositols
             29061900 Loại khác
             29062100 Loại thơm:Rượu benzyl
             29062900 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in