Phần mở đầu - 0804

Mã HS Việt Nam 0804 - Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô.

tra cứu mã hs số 0804của Việt Nam là Đối với Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0804 Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô.
             08041000 Quả chà là
             08042000 Quả sung, vả
             08043000 Quả dứa
             08044000 Quả bơ
      080450 Quả ổi, xoài và măng cụt:
             08045010 Quả ổi
             08045020 Quả xoài
             08045030 Quả măng cụt