Phần mở đầu - 4413

Mã HS Việt Nam 4413 - Gỗ đã được làm tăng độ rắn, ở dạng khối, tấm, thanh hoặc tạo hình.

tra cứu mã hs số 4413của Việt Nam là Đối với Gỗ đã được làm tăng độ rắn, ở dạng khối, tấm, thanh hoặc tạo hình.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Gỗ đã được làm tăng độ rắn, ở dạng khối, tấm, thanh hoặc tạo hình. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4413 Gỗ đã được làm tăng độ rắn, ở dạng khối, tấm, thanh hoặc tạo hình.
             44130000 Gỗ đã được làm tăng độ rắn, ở dạng khối, tấm, thanh hoặc tạo hình.

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in