Phần mở đầu - 9812

Mã HS Việt Nam 9812 - Động cơ chạy bằng diesel, dùng cho xe thuộc nhóm 8701 có công suất trên 60kW.

tra cứu mã hs số 9812của Việt Nam là Đối với Động cơ chạy bằng diesel, dùng cho xe thuộc nhóm 8701 có công suất trên 60kW.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Động cơ chạy bằng diesel, dùng cho xe thuộc nhóm 8701 có công suất trên 60kW. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9812 Động cơ chạy bằng diesel, dùng cho xe thuộc nhóm 8701 có công suất trên 60kW.
             98120010 Đã lắp ráp hoàn chỉnh
             98120090 Loại khác dùng cho xe thuộc phân nhóm 8701.10

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in