Phần mở đầu - 2809

Mã HS Việt Nam 2809 - Diphosphorous pentaoxide; axit phosphoric; axit polyphosphoric, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học.

tra cứu mã hs số 2809của Việt Nam là Đối với Diphosphorous pentaoxide; axit phosphoric; axit polyphosphoric, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Diphosphorous pentaoxide; axit phosphoric; axit polyphosphoric, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2809 Diphosphorous pentaoxide; axit phosphoric; axit polyphosphoric, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học.
             28091000 Diphosphorous pentaoxit
      280920 Axit phosphoric và axit polyphosphoric:
             28092031 Loại dùng cho thực phẩm:Axit hypophosphoric
             28092039 Loại khác
             28092091 Loại khác:Axit hypophosphoric
             28092099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in