Phần mở đầu - 9014

Mã HS Việt Nam 9014 - La bàn xác định phương hướng; các thiết bị và dụng cụ dẫn đường khác.

tra cứu mã hs số 9014của Việt Nam là Đối với La bàn xác định phương hướng; các thiết bị và dụng cụ dẫn đường khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho La bàn xác định phương hướng; các thiết bị và dụng cụ dẫn đường khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9014 La bàn xác định phương hướng; các thiết bị và dụng cụ dẫn đường khác.
             90141000 La bàn xác định phương hướng
             90142000 Thiết bị và dụng cụ dẫn đường hàng không hoặc hàng hải (trừ la bàn)
      901480 Thiết bị và dụng cụ khác:
             90148010 Loại dùng trên tàu thuyền, kết hợp hoặc hoạt động cùng với máy xử lý dữ liệu tự động
             90148090 Loại khác
      901490 Bộ phận và phụ kiện:
             90149010 Của thiết bị và dụng cụ, dùng trên tầu thuyền, hoạt động cùng với máy xử lý dữ liệu tự động
             90149090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in