mã hs - 05119910

Mã HS Việt Nam 05119910 | HTS Mã Tinh dịch động vật nuôi

tra cứu mã hs số 05119910 của Việt Nam là Đối với Tinh dịch động vật nuôi. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0511 Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người.
051199 Loại khác:
05119910 Tinh dịch động vật nuôi