mã hs - 03055100

Mã HS Việt Nam 03055100 | HTS Mã Cá khô, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ, có hoặc không muối nhưng không hun khói:Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

tra cứu mã hs số 03055100 của Việt Nam là Đối với Cá khô, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ, có hoặc không muối nhưng không hun khói:Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0305 Cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; cá hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và bột viên làm từ cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho người.
03055100 Cá khô, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ, có hoặc không muối nhưng không hun khói:Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)