mã hs - 03081920

Mã HS Việt Nam 03081920 | HTS Mã Làm khô, muối hoặc ngâm nước muối

tra cứu mã hs số 03081920 của Việt Nam là Đối với Làm khô, muối hoặc ngâm nước muối. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0308 Động vật thủy sinh không xương sống trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thủy sinh không xương sống hun khói trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và bột viên của động vật thủy sinh trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, thích hợp dùng làm thức ăn cho người.
030819 Loại khác:
03081920 Làm khô, muối hoặc ngâm nước muối