mã hs - 05051010

Mã HS Việt Nam 05051010 | HTS Mã Lông vũ của vịt, ngan

tra cứu mã hs số 05051010 của Việt Nam là Đối với Lông vũ của vịt, ngan. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0505 Da và các bộ phận khác của loài chim và gia cầm, có lông vũ hoặc lông tơ, lông vũ và các phần của lông vũ (đã hoặc chưa cắt tỉa) và lông tơ, mới chỉ rửa sạch, khử trùng hoặc xử lý để bảo quản; bột và phế liệu từ lông vũ hoặc các phần khác của lông vũ.
050510 Lông vũ dùng để nhồi; lông tơ:
05051010 Lông vũ của vịt, ngan