mã hs - 02074100

Mã HS Việt Nam 02074100 | HTS Mã Của vịt, ngan:Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh

tra cứu mã hs số 02074100 của Việt Nam là Đối với Của vịt, ngan:Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0207 Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
02074100 Của vịt, ngan:Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh