mã hs - 10011100

Mã HS Việt Nam 10011100 | HTS Mã Lúa mì Durum:Hạt giống

tra cứu mã hs số 10011100 của Việt Nam là Đối với Lúa mì Durum:Hạt giống. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
1001 Lúa mì và meslin.
10011100 Lúa mì Durum:Hạt giống