mã hs - 03019200

Mã HS Việt Nam 03019200 | HTS Mã Cá chình (Anguilla spp.)

tra cứu mã hs số 03019200 của Việt Nam là Đối với Cá chình (Anguilla spp.). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0301 Cá sống.
03019200 Cá chình (Anguilla spp.)