mã hs - 03027400

Mã HS Việt Nam 03027400 | HTS Mã Cá chình (Anguilla spp.)

tra cứu mã hs số 03027400 của Việt Nam là Đối với Cá chình (Anguilla spp.). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0302 Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
03027400 Cá chình (Anguilla spp.)