mã hs - 03032600

Mã HS Việt Nam 03032600 | HTS Mã Cá chình (Angullla spp.)

tra cứu mã hs số 03032600 của Việt Nam là Đối với Cá chình (Angullla spp.). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
03032600 Cá chình (Angullla spp.)