Phần mở đầu - 8502

Mã HS Việt Nam 8502 - Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay.

tra cứu mã hs số 8502của Việt Nam là Đối với Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8502 Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay.
             85021100 Tổ máy phát điện với động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (động cơ diesel hoặc bán diesel):Công suất không quá 75 kVA
      850212 Công suất trên 75 kVA nhưng không quá 375 kVA:
             85021210 Công suất không quá 125 kVA
             85021220 Công suất trên 125 kVA
      850213 Công suất trên 375 kVA:
             85021310 Công suất từ 12.500 kVA (10.000 kW) trở lên
             85021390 Loại khác
      850220 Tổ máy phát điện với động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện:
             85022010 Công suất không quá 75 kVA
             85022020 Công suất trên 75 kVA nhưng không quá 100 kVA
             85022030 Công suất trên 100 kVA nhưng không quá 10.000 kVA
             85022041 Công suất trên 10.000 kVA:Công suất từ 12.500 kVA (10.000 kW) trở lên
             85022049 Loại khác
      850231 Tổ máy phát điện khác:Chạy bằng sức gió:
             85023110 Công suất không quá 10.000 kVA
             85023120 Công suất trên 10.000 kVA
      850239 Loại khác:
             85023910 Công suất không quá 10 kVA
             85023920 Công suất trên 10 kVA nhưng không quá 10.000 kVA
             85023931 Công suất trên 10.000 kVA:Công suất từ 12.500 kVA (10.000 kW) trở lên
             85023939 Loại khác
             85024000 Máy biến đổi điện quay

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in