Phần mở đầu - 8535

Mã HS Việt Nam 8535 - Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, công tắc, cầu chì, bộ chống sét, bộ khống chế điện áp, bộ triệt xung điện, phích cắm, hộp đấu nối) dùng cho điện áp trên 1.000 V.

tra cứu mã hs số 8535của Việt Nam là Đối với Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, công tắc, cầu chì, bộ chống sét, bộ khống chế điện áp, bộ triệt xung điện, phích cắm, hộp đấu nối) dùng cho điện áp trên 1.000 V.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, công tắc, cầu chì, bộ chống sét, bộ khống chế điện áp, bộ triệt xung điện, phích cắm, hộp đấu nối) dùng cho điện áp trên 1.000 V. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8535 Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, công tắc, cầu chì, bộ chống sét, bộ khống chế điện áp, bộ triệt xung điện, phích cắm, hộp đấu nối) dùng cho điện áp trên 1.000 V.
             85351000 Cầu chì
      853521 Bộ ngắt mạch tự động:Có điện áp dưới 72,5 kV:
             85352110 Loại hộp đúc
             85352190 Loại khác
             85352900 Loại khác
      853530 Cầu dao cách ly và thiết bị đóngngắt điện:
             85353011 Dùng cho điện áp trên 1 kV nhưng không quá 40 kV:Thiết bị ngắt có điện áp dưới 36kV
             85353019 Loại khác
             85353020 Dùng cho điện áp từ 66 kV trở lên
             85353090 Loại khác
             85354000 Bộ chống sét, bộ khống chế điện áp và bộ triệt quá điện áp xung
      853590 Loại khác:
             85359010 Đầu nối đã lắp ráp và bộ chuyển đổi đầu nối điện dùng cho phân phối điện hoặc máy biến áp nguồn
             85359090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in