Phần mở đầu - 8532

Mã HS Việt Nam 8532 - Tụ điện, loại có điện dung cố định, biến đổi hoặc điều chỉnh được (theo mức định trước).

tra cứu mã hs số 8532của Việt Nam là Đối với Tụ điện, loại có điện dung cố định, biến đổi hoặc điều chỉnh được (theo mức định trước).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Tụ điện, loại có điện dung cố định, biến đổi hoặc điều chỉnh được (theo mức định trước). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8532 Tụ điện, loại có điện dung cố định, biến đổi hoặc điều chỉnh được (theo mức định trước).
             85321000 Tụ điện cố định được thiết kế dùng trong mạch có tần số 50/60 Hz và có giới hạn công suất phản kháng cho phép không dưới 0,5 kvar (tụ nguồn)
             85322100 Tụ điện cố định khác:Tụ tantan (tantalum)
             85322200 Tụ nhôm
             85322300 Tụ gốm, một lớp
             85322400 Tụ gốm, nhiều lớp
             85322500 Tụ giấy hay plastic
             85322900 Loại khác
             85323000 Tụ điện biến đổi hay tụ điện điều chỉnh được (theo mức định trước)
             85329000 Bộ phận