Phần mở đầu - 8546

Mã HS Việt Nam 8546 - Cách điện làm bằng vật liệu bất kỳ.

tra cứu mã hs số 8546của Việt Nam là Đối với Cách điện làm bằng vật liệu bất kỳ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Cách điện làm bằng vật liệu bất kỳ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8546 Cách điện làm bằng vật liệu bất kỳ.
             85461000 Bằng thuỷ tinh
      854620 Bằng gốm:
             85462010 Dùng cho đầu nối máy biến áp và thiết bị ngắt dòng
             85462090 Loại khác
             85469000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in