Phần mở đầu - 8512

Mã HS Việt Nam 8512 - Thiết bị chiếu sáng hoặc thiết bị tín hiệu bằng điện (trừ loại thuộc nhóm 85.39), cái gạt nước, gạt sương và gạt tuyết trên kính chắn, loại dùng cho xe đạp hoặc xe có động cơ.

tra cứu mã hs số 8512của Việt Nam là Đối với Thiết bị chiếu sáng hoặc thiết bị tín hiệu bằng điện (trừ loại thuộc nhóm 85.39), cái gạt nước, gạt sương và gạt tuyết trên kính chắn, loại dùng cho xe đạp hoặc xe có động cơ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thiết bị chiếu sáng hoặc thiết bị tín hiệu bằng điện (trừ loại thuộc nhóm 85.39), cái gạt nước, gạt sương và gạt tuyết trên kính chắn, loại dùng cho xe đạp hoặc xe có động cơ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8512 Thiết bị chiếu sáng hoặc thiết bị tín hiệu bằng điện (trừ loại thuộc nhóm 85.39), cái gạt nước, gạt sương và gạt tuyết trên kính chắn, loại dùng cho xe đạp hoặc xe có động cơ.
             85121000 Thiết bị chiếu sáng hoặc tạo tín hiệu quan sát bằng mắt dùng cho xe đạp
      851220 Thiết bị chiếu sáng hoặc tạo tín hiệu trực quan khác:
             85122020 Thiết bị chiếu sáng hoặc tạo tín hiệu trực quan chưa lắp ráp
             85122091 Loại khác:Dùng cho xe máy
             85122099 Loại khác
      851230 Thiết bị tín hiệu âm thanh khác:
             85123010 Còi, đã lắp ráp
             85123020 Thiết bị tín hiệu âm thanh chưa lắp ráp
             85123091 Loại khác:Thiết bị dò chướng ngại vật (cảnh báo) cho xe ô tô
             85123099 Loại khác
             85124000 Cái gạt nước, gạt và chống tạo sương và tuyết
      851290 Bộ phận:
             85129010 Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8512.10
             85129020 Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8512.20, 8512.30 hoặc 8512.40

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in