Phần mở đầu - 8543

Mã HS Việt Nam 8543 - Máy và thiết bị điện, có chức năng riêng, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này.

tra cứu mã hs số 8543của Việt Nam là Đối với Máy và thiết bị điện, có chức năng riêng, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy và thiết bị điện, có chức năng riêng, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8543 Máy và thiết bị điện, có chức năng riêng, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này.
             85431000 Máy gia tốc hạt
             85432000 Máy phát tín hiệu
      854330 Máy và thiết bị dùng trong mạ điện, điện phân hay điện di:
             85433020 Thiết bị xử lý ướt bằng phương pháp nhúng trong dung dịch hoá chất hoặc điện hoá, để tách hoặc không tách vật liệu gia công trên nền (tấm đế) của bản mạch PCB/PWB
             85433090 Loại khác
      854370 Máy và thiết bị khác:
             85437010 Máy cung cấp năng lượng cho hàng rào điện
             85437020 Thiết bị điều khiển từ xa, trừ thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng radio
             85437030 Máy, thiết bị điện có chức năng phiên dịch hay từ điển
             85437040 Máy tách bụi hoặc khử tĩnh điện trong quá trình chế tạo tấm mạch PCB/PWBs hoặc PCAs; máy làm đóng rắn vật liệu bằng tia cực tím dùng trong sản xuất tấm mạch PCB/PWBs hoặc PCAs
             85437050 Bộ thu / giải mã tích hợp (IRD) cho hệ thống đa phương tiện truyền thông trực tiếp
             85437090 Loại khác
      854390 Bộ phận:
             85439010 Của hàng hoá thuộc phân nhóm 8543.10 hoặc 8543.20
             85439020 Của hàng hoá thuộc phân nhóm 8543.30.20
             85439030 Của hàng hoá thuộc phân nhóm 8543.70.30
             85439040 Của hàng hoá thuộc phân nhóm 8543.70.40
             85439050 Của hàng hoá thuộc phân nhóm 8543.70.50
             85439090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in