mã hs - 84440020

Mã HS Việt Nam 84440020 | HTS Mã Không hoạt động bằng điện

tra cứu mã hs số 84440020 của Việt Nam là Đối với Không hoạt động bằng điện. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8444 Máy ép đùn, kéo chuỗi, tạo dún hoặc máy cắt vật liệu dệt nhân tạo.
84440020 Không hoạt động bằng điện