mã hs - 84591010

Mã HS Việt Nam 84591010 | HTS Mã Hoạt động bằng điện

tra cứu mã hs số 84591010 của Việt Nam là Đối với Hoạt động bằng điện. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8459 Máy công cụ (kể cả đầu gia công tổ hợp có thể di chuyển được) dùng để khoan, doa, phay, ren hoặc ta rô bằng phương pháp bóc tách kim loại, trừ các loại máy tiện (kể cả trung tâm gia công tiện) thuộc nhóm 84.58.
845910 Đầu gia công tổ hợp có thể di chuyển được:
84591010 Hoạt động bằng điện