mã hs - 84597020

Mã HS Việt Nam 84597020 | HTS Mã Không hoạt động bằng điện

tra cứu mã hs số 84597020 của Việt Nam là Đối với Không hoạt động bằng điện. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8459 Máy công cụ (kể cả đầu gia công tổ hợp có thể di chuyển được) dùng để khoan, doa, phay, ren hoặc ta rô bằng phương pháp bóc tách kim loại, trừ các loại máy tiện (kể cả trung tâm gia công tiện) thuộc nhóm 84.58.
845970 Máy ren hoặc máy ta rô khác:
84597020 Không hoạt động bằng điện