Phần mở đầu - 8509

Mã HS Việt Nam 8509 - Thiết bị cơ điện gia dụng có lắp động cơ điện, trừ máy hút bụi của nhóm 85.08.

tra cứu mã hs số 8509của Việt Nam là Đối với Thiết bị cơ điện gia dụng có lắp động cơ điện, trừ máy hút bụi của nhóm 85.08.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thiết bị cơ điện gia dụng có lắp động cơ điện, trừ máy hút bụi của nhóm 85.08. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8509 Thiết bị cơ điện gia dụng có lắp động cơ điện, trừ máy hút bụi của nhóm 85.08.
             85094000 Máy nghiền và trộn thức ăn; máy ép quả hay rau
      850980 Thiết bị khác:
             85098010 Máy đánh bóng sàn nhà
             85098020 Thiết bị tiêu hủy chất thải nhà bếp
             85098090 Loại khác
      850990 Bộ phận:
             85099010 Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8509.80.10
             85099090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in