Phần mở đầu - 5810

Mã HS Việt Nam 5810 - Hàng thêu dạng chiếc, dạng dải hoặc dạng theo mẫu hoa văn.

tra cứu mã hs số 5810của Việt Nam là Đối với Hàng thêu dạng chiếc, dạng dải hoặc dạng theo mẫu hoa văn.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hàng thêu dạng chiếc, dạng dải hoặc dạng theo mẫu hoa văn. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5810 Hàng thêu dạng chiếc, dạng dải hoặc dạng theo mẫu hoa văn.
             58101000 Hàng thêu không lộ nền
             58109100 Hàng thêu khác:Từ bông
             58109200 Từ xơ nhân tạo
             58109900 Từ vật liệu dệt khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in