Phần mở đầu - 2910

Mã HS Việt Nam 2910 - Epoxit, rượu epoxy, phenol epoxy và ete epoxy có vòng ba cạnh và các dẫn xuất đã halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.

tra cứu mã hs số 2910của Việt Nam là Đối với Epoxit, rượu epoxy, phenol epoxy và ete epoxy có vòng ba cạnh và các dẫn xuất đã halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Epoxit, rượu epoxy, phenol epoxy và ete epoxy có vòng ba cạnh và các dẫn xuất đã halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2910 Epoxit, rượu epoxy, phenol epoxy và ete epoxy có vòng ba cạnh và các dẫn xuất đã halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.
             29101000 Oxirane (etylen oxit)
             29102000 Methyloxirane (propylen oxit)
             29103000 1Chloro2,3 epoxypropan (epichlorohydrin)
             29104000 Dieldrin (ISO, INN)
             29109000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in