mã hs - 85301000

Mã HS Việt Nam 85301000 | HTS Mã Thiết bị dùng cho đường sắt hay đường xe điện

tra cứu mã hs số 85301000 của Việt Nam là Đối với Thiết bị dùng cho đường sắt hay đường xe điện. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8530 Thiết bị điện phát tín hiệu thông tin, bảo đảm an toàn hoặc điều khiển giao thông, dùng cho đường sắt, đường xe điện, đường bộ, đường sông, điểm dừng đỗ, cảng hoặc sân bay (trừ loại thuộc nhóm 86.08).
85301000 Thiết bị dùng cho đường sắt hay đường xe điện