Phần mở đầu - 1603

Mã HS Việt Nam 1603 - Sản phẩm chiết xuất và nước ép từ thịt, cá hoặc từ động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác.

tra cứu mã hs số 1603của Việt Nam là Đối với Sản phẩm chiết xuất và nước ép từ thịt, cá hoặc từ động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sản phẩm chiết xuất và nước ép từ thịt, cá hoặc từ động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1603 Sản phẩm chiết xuất và nước ép từ thịt, cá hoặc từ động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác.
             16030010 Từ thịt gà, có thảo mộc
             16030020 Từ thịt gà, không có thảo mộc
             16030030 Loại khác, có thảo mộc
             16030090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in