mã hs - 84772010

Mã HS Việt Nam 84772010 | HTS Mã Để đùn cao su

tra cứu mã hs số 84772010 của Việt Nam là Đối với Để đùn cao su. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8477 Máy dùng để gia công cao su hoặc plastic hay dùng trong việc sản xuất các sản phẩm từ những vật liệu trên, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này.
847720 Máy đùn:
84772010 Để đùn cao su