Phần mở đầu - 1502

Mã HS Việt Nam 1502 - Mỡ của động vật họ trâu bò, cừu hoặc dê, trừ các loại mỡ thuộc nhóm 15.03.

tra cứu mã hs số 1502của Việt Nam là Đối với Mỡ của động vật họ trâu bò, cừu hoặc dê, trừ các loại mỡ thuộc nhóm 15.03.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Mỡ của động vật họ trâu bò, cừu hoặc dê, trừ các loại mỡ thuộc nhóm 15.03. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1502 Mỡ của động vật họ trâu bò, cừu hoặc dê, trừ các loại mỡ thuộc nhóm 15.03.
      150210 Mỡ (tallow):
             15021010 Ăn được
             15021090 Loại khác
      150290 Loại khác:
             15029010 Ăn được
             15029090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in