Phần mở đầu - 1504

Mã HS Việt Nam 1504 - Mỡ và dầu và các phần phân đoạn của chúng, từ cá hoặc các loài động vật có vú sống ở biển, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

tra cứu mã hs số 1504của Việt Nam là Đối với Mỡ và dầu và các phần phân đoạn của chúng, từ cá hoặc các loài động vật có vú sống ở biển, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Mỡ và dầu và các phần phân đoạn của chúng, từ cá hoặc các loài động vật có vú sống ở biển, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1504 Mỡ và dầu và các phần phân đoạn của chúng, từ cá hoặc các loài động vật có vú sống ở biển, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học.
      150410 Dầu gan cá và các phần phân đoạn của chúng:
             15041020 Các phần phân đoạn thể rắn
             15041090 Loại khác
      150420 Mỡ và dầu và các phần phân đoạn của chúng, từ cá, trừ dầu gan cá:
             15042010 Các phần phân đoạn thể rắn
             15042090 Loại khác
      150430 Mỡ và dầu và các phần phân đoạn của chúng, từ động vật có vú ở biển:
             15043010 Các phần phân đoạn thể rắn
             15043090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in