Phần mở đầu - 2529

Mã HS Việt Nam 2529 - Tràng thạch (đá bồ tát); lơxit (leucite), nephelin và nephelin xienit; khoáng florit.

tra cứu mã hs số 2529của Việt Nam là Đối với Tràng thạch (đá bồ tát); lơxit (leucite), nephelin và nephelin xienit; khoáng florit.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Tràng thạch (đá bồ tát); lơxit (leucite), nephelin và nephelin xienit; khoáng florit. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2529 Tràng thạch (đá bồ tát); lơxit (leucite), nephelin và nephelin xienit; khoáng florit.
             25291000 Tràng thạch (đá bồ tát)
             25292100 Khoáng flourit:Có chứa canxi florua không quá 97% tính theo trọng lượng
             25292200 Có chứa canxi florua trên 97% tính theo trọng lượng
             25293000 Lơxit; nephelin và nephelin xienit

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in