mã hs - 72024100

Mã HS Việt Nam 72024100 | HTS Mã Ferocrom:Có hàm lượng carbon trên 4% tính theo trọng lượng

tra cứu mã hs số 72024100 của Việt Nam là Đối với Ferocrom:Có hàm lượng carbon trên 4% tính theo trọng lượng. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7202 Hợp kim fero.
72024100 Ferocrom:Có hàm lượng carbon trên 4% tính theo trọng lượng