mã hs - 04071100

Mã HS Việt Nam 04071100 | HTS Mã Trứng đã thụ tinh để ấp:Của gà thuộc loài Gallus domesticus

tra cứu mã hs số 04071100 của Việt Nam là Đối với Trứng đã thụ tinh để ấp:Của gà thuộc loài Gallus domesticus. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0407 Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín.
04071100 Trứng đã thụ tinh để ấp:Của gà thuộc loài Gallus domesticus