Phần mở đầu - 9505

Mã HS Việt Nam 9505 - Đồ dùng trong lễ hội, hội hoá trang hoặc trong các trò chơi giải trí khác, kể cả các mặt hàng dùng cho trò chơi ảo thuật hoặc trò vui cười.

tra cứu mã hs số 9505của Việt Nam là Đối với Đồ dùng trong lễ hội, hội hoá trang hoặc trong các trò chơi giải trí khác, kể cả các mặt hàng dùng cho trò chơi ảo thuật hoặc trò vui cười.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đồ dùng trong lễ hội, hội hoá trang hoặc trong các trò chơi giải trí khác, kể cả các mặt hàng dùng cho trò chơi ảo thuật hoặc trò vui cười. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9505 Đồ dùng trong lễ hội, hội hoá trang hoặc trong các trò chơi giải trí khác, kể cả các mặt hàng dùng cho trò chơi ảo thuật hoặc trò vui cười.
             95051000 Đồ dùng trong lễ Nôen
             95059000 Loại khác