Phần mở đầu - 4411

Mã HS Việt Nam 4411 - Ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa ghép lại bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác.

tra cứu mã hs số 4411của Việt Nam là Đối với Ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa ghép lại bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa ghép lại bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4411 Ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa ghép lại bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác.
             44111200 Ván sợi có tỷ trọng trung bình (MDF):Loại có chiều dày không quá 5 mm
             44111300 Loại có chiều dày trên 5 mm nhưng không quá 9 mm
             44111400 Loại có chiều dày trên 9 mm
             44119200 Loại khác:Có tỷ trọng trên 0,8 g/cm3
             44119300 Có tỷ trọng trên 0,5 g/cm3 nhưng không quá 0,8 g/cm3
             44119400 Có tỷ trọng không quá 0,5 g/cm3

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in