Phần mở đầu - 4812

Mã HS Việt Nam 4812 - Khối, tấm, miếng lọc, bằng bột giấy.

tra cứu mã hs số 4812của Việt Nam là Đối với Khối, tấm, miếng lọc, bằng bột giấy.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Khối, tấm, miếng lọc, bằng bột giấy. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4812 Khối, tấm, miếng lọc, bằng bột giấy.
             48120000 Khối, tấm, miếng lọc, bằng bột giấy.

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in